üle 20 aasta kogemust

3 aastat garantiid

üle 1000 teostatud projekti aastas

Levinud vead valgusreklaamide tellimisel ja planeerimisel

Valgusreklaamide tellimisel ja planeerimisel tasub silmas pidada erinevaid tegureid, mis kõik mõjutavad nii soovitud tulemus kui ka valgusreklaami hinda.

Kooskõlastused omavalitsusega

Reeglina on valgusreklaamide osas erinevad ettekirjutused/määrused kohalikel omavalitsustel. Valgusreklaami eesmärgiks on ettevõtte asukoha tähistamine ja reklaam, kuid arvesse tuleb võtta, et reklaamid ei tohi osutuda segavaks näiteks liiklusele või naabruses elavatele inimestele.

Soovides paigaldada valgusreklaami ettevõtte logo või kirjadega hoonele tuleks esimese asjana kontrollida kohalikust omavalitsusest nendepoolsete regulatsioonide olemasolu ja detaile. Kinnitused võivad võtta aega ning nendega tuleks arvestada.

Hinnapakkumisi võrreldakse ainult hinna alusel

On oluline silmas pidada, et ükski reklaamipakkuja ei eelda olevat ainus pakkuja, mistõttu paratamatult tekib situatsioon, kus saab erinevaid hinnapakkumusi võrrelda. Pakkumuste võrdlemisel aga ei pruugi selguda, kas tegemist on tehniliselt erinevate lahendustega.

Tehnilisest lahendusest ja kasutatud elementide kvaliteedist oleneb aga otseselt hilisema hoolduse maht, reklaami silmapaistvus ning kestvus, mistõttu esialgu odavamana tunduv lahendus ei pruugi pikas perspektiivis olla kõige mõistlikum valik. Odavam hind tähendab väga tihti ka halvemat kvaliteeti.

Kujunduse ja disaini juures ei arvestata tehnilisi piiranguid

Mõnikord paberil väga ilusad asjad on tehniliselt kas väga keerukad (ehk kallid) või üldse mitte teostatavad. Seetõttu on mõistlik juba varajases etapis kaasata valgusreklaamidele spetsialiseerunud disainer, kes aitab seista selle eest, et soovitud ja reaalne tulemus oleksid võimalikult sarnased.

On ka oluline, millist lahendust on soovitud kasutada. Valgustähed ja valguskastid pakuvad mõlemad erinevaid võimalusi oma logo või kirjade presenteerimiseks ning need tuleks läbi mõelda juba enne reklaami planeerimist. Mõnikord on mõistlik ka raamidest välja mõelda ning kaaluda valgusreklaamide erilahendusi.

 

Võta meiega ühendust Top