Over 20 års erfaring

3 års garanti

Over 1000 prosjekter hvert år

Pris på lysreklame – hvordan beregnes den?

Prisen på lysreklame er først og fremst avhengig av kravene og vilkårene som stilles til reklamen, dvs. fra hvilken avstand må reklamen være synlig og hvor den skal plasseres.

Moderne produksjon av lysreklame gjør det mulig å lage både veldig store og veldig små bokstaver og lyskasser med forskjellige skrifttyper, lyselementer og teknikker.

Ønsket resultat er avhengig av følgende faktorer som igjen påvirker prisen:

  • størrelse på reklame;
  • design;
  • teknisk løsning;
  • benyttede materialer;
  • produksjonsstid;
  • leveringstid;
  • installasjon.

Pris på lysREKLAME

Størrelsen på reklame er en viktig del av prissettingen siden den bestemmer hvor mye materialer som behøves. Ved ekstra store reklamer kan ekstra kostnader for forsterket festing påløpe.

Design påvirker prisen siden en reklame med en meters lengde kan avhengig av skrifttype romme 3 til 20 bokstaver. I tillegg kan man skille mellom fargeløsninger som deles i to: skrogfarger og frontfarger.

Fronten på reklamen kan lages av gjennomsiktig pleksiglass, melkeaktig opal-glass eller PVC-bannerstoff, som alle kan dekkes med lysskilt-folie fra produsentens fargevalg eller personlig design-trykk.

Lysreklame kan belyses fremover, bakover, til sidene, eller så kan man bruke en kombinasjon av disse, for eksempel fremover og bakover. Avhengig av løsningen blir det brukt forskjellige materialer. Lysretningen bestemmer også typen LED-moduler, antallet og prisen.

Materialene som blir brukt påvirker prisen på reklamen avhengig av materialtykkelse og tilgjengelighet ved spesialløsninger. De samme materialene med ulik tykkelse kan bety svært ulik pris.

I dag gjør maskiner mesteparten av arbeidet som kreves i produksjon av lysreklame. Likevel er det enkelte stadier som krever kvalifisert arbeidskraft. Jo mer teknisk løsningen er, desto flere arbeidstimer kreves, noe som også påvirker prisen.

Produksjon av lysreklame fra bekreftelse av bestillingen til montasje tar normalt 4 uker. I løpet av den tiden bestilles materialer, lages tekniske og konstruksjonstegninger, koordineres ulike produksjonsprosesser, og utføres kvalitetskontroll før reklamen er klar for pakking, transport og installasjon.

Installasjon er vanligvis en del av bestillingen av lysreklame, og prisen påvirkes av følgende: prosjektets beliggenhet, montasjehøyde som bestemmer hvilket utstyr som kreves (lift, kran), installasjonsted enten på fasade, tak, vegg, osv. Materialene på installasjonsstedet spiller også en rolle, da ulike fasader, tak og vegger krever ulik festing.

Lysreklame av god kvalitet er attraktiv over en periode på 5-10 år og hjelper bedriften å bli og være synlig.

Kontakt oss Top