Over 20 års erfaring

3 års garanti

Over 1000 prosjekter hvert år

Lysbokstaver

Lysbokstaver er separate, belyste bokstaver eller logoer som brukes som reklame på bygningsfasader. Om dagen er 3D-bokstaver godt synlige, og i mørket vil ingen unngå å se en logo når belyst riktig.

Gjennom 20 år med virksomhet har vi produsert bokstaver i mer enn 300 skrifttyper og kommet over alle typer uventede situasjoner. Noen ganger kan tekniske krav begrense vår kunstneriske frihet, men vi kan gi deg råd om hvordan man oppnår et egnet resultat.

Hvor passer lysbokstaver best?

Lysbokstaver er den mest brukte formen for lysreklame ved siden av lyskasser, og blir oftest brukt for firmalogo på tak eller bygningsfasader. Lysbokstaver passer ideelt dersom logoen ikke har en spesiell bakgrunnsfarge. Da vises hver bokstav meget godt med en bygning eller himmelen i bakgrunnen.

Bruk av lysbokstaver skiller seg for eksempel fra bruk av lyskasser med at bokstavene kan også belyses bakover, noe som tilbyr flere muligheter. De beste løsningene oppnås gjennom samarbeid med en erfaren designer og arkitekt som kan foreslå egnete løsninger for hver logoform og hver husfarge.


Hva bestemmer prisen på lysbokstaver?

Det er størrelsen på logoen eller antall bokstaver som mest påvirker prisen på lysbokstaver. Dette avgjør valget av materiale og antallet arbeidstimer som kreves. Deretter kommer valg av profil, selv om dette ikke spiller like stor rolle.

Man bør alltid også ta hensyn til transport- og installasjonskostnader (og sjekke om disse er inkludert i tilbudet). Det er en stor forskjell om en logo skal monteres fra en stige eller på 14. etasje.


Forskjellige løsninger eller profiler

Profil 3 - Bakbelyste lysbokstaver

En løsning der bokstavene er montert ut fra veggen og LED-lysene er rettet inn mot veggen fra innsiden av bokstavene. Dette gjør at det blir lys rundt bokstavene, noe som hjelper å bringe de tydelig ut og bort fra veggen. Ved å variere lyskildens styrke og avstand kan ulike stemninger skapes. Bruk av bakbelyste bokstaver er godt egnet til innendørs bruk i kjøpesentre der avstanden til reklamen ikke er for stor.

VI GIR DEGKOMPLETTE LØSNINGER AV LYSREKLAME

Når vi vet mer om hva du ønsker vil våre salgsledere og designere gi deg tilbakemelding på dine ideer, samt selv foreslå løsninger for at du virkelig skal oppnå dine formål!

Det viktigste for at sluttresultatet blir av høy kvalitet, iøynefallende og passer inn i miljøet, er planlegging. Det er viktig å bruke tid i startfasen for å vurdere ulike løsninger og forstå forskjellene av disse før de er produsert ferdig og montert, for å unngå kompromisser som fører til et uønsket sluttresultat.

Etter at man har undersøkt ønsker og fastsatt mål overtar vår designer som i samarbeid med produksjonslederen og prosjektlederen sikrer at det er mulig å tilfredsstille ønskene. Ulike skrifttyper og tekniske løsninger krever ulike fremgangsmåter, som igjen krever utarbeidelse av skisser før produksjonsstart.

Etter godkjennelse av endelig skisse og pristilbud lager man i samarbeid med konstruktører en eksakt modell og konstruksjonstegninger for lysreklame ved hjelp av 3D-programvare.

Denne fasen før selve produksjonen er viktig for å sikre at den planlagte konstruksjonen er stabil og i stand til å takle forskjellige værforhold.

Spesielt kritisk er denne fasen i tilfelle spesialløsninger hvor vi ofte også selv møter ulike utfordringer for første gang.

Vår produksjonsavdeling bruker svært moderne maskiner, inkludert CNC-benk, bøye- og knekkemaskin, sveisebord og lysmestere. Hvilke faser må et produkt gjennomgå før ferdigstillelse?

Under produksjonsprosessen følger produksjonslederen med produksjonen for å sikre at alle krav og tidsfrister er oppfylt (inkludert optimal tidsplan for installasjon). Salgslederen tar seg av all kommunikasjon mellom kunden og selskapet under hele produksjonsprosessen.

Transport og emballering er alltid avhengig av type lysreklame. Både myk og hard emballasje benyttes etter behov for å sikre at produktet kommer uskadet og med høy kvalitet til installasjonsstedet.

I tillegg til mer nærliggende områder har vi sendt våre produkter til Skandinavia og USA, noe som gjør at vi har god erfaring med egnet pakking og transport.

Vi bruker montasjeteam som vi har fått tillitt til gjennom årene, og som er i stand til å installere lysreklame på tak og høyt oppe på fasader.

Vi gir vår fulle oppmerksomhet til hvert prosjekt uansett størrelse, siden feilaktig installasjon kan ødelegge en ellers perfekt utført jobb.

Kontakt oss Top