Over 20 års erfaring

3 års garanti

Over 1000 prosjekter hvert år

Lyskasser

Lyskasser er reklameartikler belyst som en del. Lysbokser kan brukes til å lage små iøynefallende, samt veldig store løsninger som for eksempel passer på  veggene av kjøpesentre.

Vi har produsert lyskasser i over 20 år, og har erfart og håndtert alle typer uventede situasjoner. Noen ganger kan tekniske krav begrense vår kunstneriske frihet, men vi bruker vår kunnskap til å gi deg råd om hvordan vi oppnår et egnet resultat.

HVOR KAN LYSKASSER BRUKES?

Lyskasser kan få logoer, skrifttyper og lengre tekster til å lyse kraftig, på en måte som er vanskelig å oppnå med separat utskårede bokstaver. For eksempel brukes lyskasser når en logo skal være festet til veggen med venstre eller høyde side, ikke bakside. Løsningen er utbredt inn i kjøpesentre hvor et butikknavn må være godt synlig når man ser på lang avstand i gangveien.

Lysbokser er også godt egnet på reklamesøyler eller orienteringsskilt hvor tekstene kan være lengre og det ikke gir mening å produsere hver bokstav for seg.


HVA BESTEMMER PRISEN PÅ EN LYSBOKS

Prisen på en lysboks er først og fremst avhengig av dens størrelse, og dernest av type løsning. Noen løsninger gjør det mulig å produsere svært små lysreklamer, mens andre gjør det mulig å produsere lysreklamer som er flere titalls meter lange.


FORSKJELLIGE LØSNINGER ELLER PROFILER

L10 - Front av aluminium og pleksiglass, logoelementer er volumetriske og belyste

L10 og L1 er lignende løsninger, der lyset går gjennom åpninger skåret i aluminium. Men i tillegg brukes det her volumetriske logoelementer som stikker ut fra overflate av aluminium. Løsningen er egnet i steder hvor elementene må kunne leses godt og gjenkjennes selv under en vinkel. Med eksperimentering med tykkelsen på bokstaver og logoer kan det skapes svært ulike 3D-løsninger.

VI GIR DEGKOMPLETTE LØSNINGER AV LYSREKLAME

Når vi vet mer om hva du ønsker vil våre salgsledere og designere gi deg tilbakemelding på dine ideer, samt selv foreslå løsninger for at du virkelig skal oppnå dine formål!

Det viktigste for at sluttresultatet blir av høy kvalitet, iøynefallende og passer inn i miljøet, er planlegging. Det er viktig å bruke tid i startfasen for å vurdere ulike løsninger og forstå forskjellene av disse før de er produsert ferdig og montert, for å unngå kompromisser som fører til et uønsket sluttresultat.

Etter at man har undersøkt ønsker og fastsatt mål overtar vår designer som i samarbeid med produksjonslederen og prosjektlederen sikrer at det er mulig å tilfredsstille ønskene. Ulike skrifttyper og tekniske løsninger krever ulike fremgangsmåter, som igjen krever utarbeidelse av skisser før produksjonsstart.

Etter godkjennelse av endelig skisse og pristilbud lager man i samarbeid med konstruktører en eksakt modell og konstruksjonstegninger for lysreklame ved hjelp av 3D-programvare.

Denne fasen før selve produksjonen er viktig for å sikre at den planlagte konstruksjonen er stabil og i stand til å takle forskjellige værforhold.

Spesielt kritisk er denne fasen i tilfelle spesialløsninger hvor vi ofte også selv møter ulike utfordringer for første gang.

Vår produksjonsavdeling bruker svært moderne maskiner, inkludert CNC-benk, bøye- og knekkemaskin, sveisebord og lysmestere. Hvilke faser må et produkt gjennomgå før ferdigstillelse?

Under produksjonsprosessen følger produksjonslederen med produksjonen for å sikre at alle krav og tidsfrister er oppfylt (inkludert optimal tidsplan for installasjon). Salgslederen tar seg av all kommunikasjon mellom kunden og selskapet under hele produksjonsprosessen.

Transport og emballering er alltid avhengig av type lysreklame. Både myk og hard emballasje benyttes etter behov for å sikre at produktet kommer uskadet og med høy kvalitet til installasjonsstedet.

I tillegg til mer nærliggende områder har vi sendt våre produkter til Skandinavia og USA, noe som gjør at vi har god erfaring med egnet pakking og transport.

Vi bruker montasjeteam som vi har fått tillitt til gjennom årene, og som er i stand til å installere lysreklame på tak og høyt oppe på fasader.

Vi gir vår fulle oppmerksomhet til hvert prosjekt uansett størrelse, siden feilaktig installasjon kan ødelegge en ellers perfekt utført jobb.

Kontakt oss Top