Over 20 års erfaring

3 års garanti

Over 1000 prosjekter hvert år

Reklamesøyler

Fronter av reklamesøyler kan være buede eller rette, sider kan være kantede eller buede. Logikken for bokstaver eller logoer er nøyaktig den samme som for lysbokser. For logoer og kortere ord kan det brukes utskårede lysbokstaver, mens for lengre tekster og mer kompliserte logoer kreves det lyskasseløsninger av aluminium der vi på en søyle ofte bruker en kombinasjon av løsningen L1 og L10.

HVOR BRUKES REKLAMESØYLER MEST

Reklamesøyler muliggjør bruk av begge sider for å formidle informasjon, og kan brukes både innendørs og utendørs. De kan brukes ved veier (bensinstasjoner), på plasser (kart og retningsinformasjon), kjøpesentre (veivisning) og andre steder der synlig informasjon er nødvendig.


HVA BESTEMMER PRISEN PÅ EN REKLAMESØYLE

Prisen på en reklamesøyle er avhengig av løsningens størrelse og vanskelighetsgrad. Men siden reklamesøyler ofte er plassert lenger borte fra bygninger er prisen også avhengig av montasje. Et stabilt fundament og kabling er nødvendig.


VI GIR DEGKOMPLETTE LØSNINGER AV LYSREKLAME

Når vi vet mer om hva du ønsker vil våre salgsledere og designere gi deg tilbakemelding på dine ideer, samt selv foreslå løsninger for at du virkelig skal oppnå dine formål!

Det viktigste for at sluttresultatet blir av høy kvalitet, iøynefallende og passer inn i miljøet, er planlegging. Det er viktig å bruke tid i startfasen for å vurdere ulike løsninger og forstå forskjellene av disse før de er produsert ferdig og montert, for å unngå kompromisser som fører til et uønsket sluttresultat.

Etter at man har undersøkt ønsker og fastsatt mål overtar vår designer som i samarbeid med produksjonslederen og prosjektlederen sikrer at det er mulig å tilfredsstille ønskene. Ulike skrifttyper og tekniske løsninger krever ulike fremgangsmåter, som igjen krever utarbeidelse av skisser før produksjonsstart.

Etter godkjennelse av endelig skisse og pristilbud lager man i samarbeid med konstruktører en eksakt modell og konstruksjonstegninger for lysreklame ved hjelp av 3D-programvare.

Denne fasen før selve produksjonen er viktig for å sikre at den planlagte konstruksjonen er stabil og i stand til å takle forskjellige værforhold.

Spesielt kritisk er denne fasen i tilfelle spesialløsninger hvor vi ofte også selv møter ulike utfordringer for første gang.

Vår produksjonsavdeling bruker svært moderne maskiner, inkludert CNC-benk, bøye- og knekkemaskin, sveisebord og lysmestere. Hvilke faser må et produkt gjennomgå før ferdigstillelse?

Under produksjonsprosessen følger produksjonslederen med produksjonen for å sikre at alle krav og tidsfrister er oppfylt (inkludert optimal tidsplan for installasjon). Salgslederen tar seg av all kommunikasjon mellom kunden og selskapet under hele produksjonsprosessen.

Transport og emballering er alltid avhengig av type lysreklame. Både myk og hard emballasje benyttes etter behov for å sikre at produktet kommer uskadet og med høy kvalitet til installasjonsstedet.

I tillegg til mer nærliggende områder har vi sendt våre produkter til Skandinavia og USA, noe som gjør at vi har god erfaring med egnet pakking og transport.

Vi bruker montasjeteam som vi har fått tillitt til gjennom årene, og som er i stand til å installere lysreklame på tak og høyt oppe på fasader.

Vi gir vår fulle oppmerksomhet til hvert prosjekt uansett størrelse, siden feilaktig installasjon kan ødelegge en ellers perfekt utført jobb.

Kontakt oss Top