Over 20 års erfaring

3 års garanti

Over 1000 prosjekter hvert år

Bigbank

Bigbanks endring/fornyelse av reklameskilt kan betraktes som en spesiell løsning, ettersom den bød på en meget streng tidsplan, og fordi selskapet introduserte en ny visuell identitet på samme tid.

I løpet av relativt kort tid måtte vi finne egnede løsninger for reklameskilt både innendørs og utendørs, i Big Banks kontorer i Tallinn og Tartu.

Den første oppgaven var basert på den nye logoen som selskapet selv hadde utviklet. Målet var å forberede og installere belyst og volumetrisk reklame i Tallinn og Tartu på samme tid.

Tidsfaktoren gjorde det nødvendig å bruke basisprofiler som var av høy kvalitet og hadde tilstrekkelig korte leveringstider.

Tidligere, under gitte forhold, ble det ansett som hensiktsmessig å bruke lysbokstaver i profil 6 på den utvendige fasaden på Tallinn-kontoret. Bokstavene ble forsterket av profil 01 sine sargbokstaver. For interiøret, ble profil 00 sine utskårede bokstaver med avstand brukt.

Tartu-kontorets utvendige fasade fikk profil L10 installert, med lysbokser som passet inn med gamlebyens miljø og de eksisterende smidde tilkoblingspunktene.

Benyttede produkter:

  • 6 lysreklamer (3 x profil 6, 3 x profil L10)
  • 1 volumetriske bokstaver: profil 01
  • 5 sett av volumetriske bokstaver: profil 00
  • trykt banner med dimensjoner 5000 x 18 500 mm
  • Pleksiglass for møterom

Arbeidstid fra første kontakt til levering: Ca. 1 måned.

Kontakt oss Top