Over 20 års erfaring

3 års garanti

Over 1000 prosjekter hvert år

Helsinki Music Centre

Helsinki Music Centre er det største konsertsenteret i Norden. De kontaktet en anbudsgiver, og Volume Design ble invitert til å delta (det var til sammen 10 deltakere). På den tiden hadde vi vært aktive på markedet i 10 år. Vi hadde laget lysreklameløsninger for ulike hoteller og kjøpesentre. Vi lyktes i å vinne anbudet.

Prosjektet inkluderte mange standardløsninger, men det var uklart hvordan bygningskartene og retningsskiltene skulle løses, inkludert hvordan de skulle gjøres forståelige for blinde. Bygningskart, retnings- og dørskilt ble laget med blindeskrift, som ikke var ofte brukt, selv i Finland.

Kontakt oss Top