Over 20 års erfaring

3 års garanti

Over 1000 prosjekter hvert år

Vanlige feil ved bestilling og planlegging av lysreklame

Ulike faktorer må tas i betraktning ved planlegging og bestilling av lysskilt, og alle har innvirkning på ønsket resultat og pris på lysreklame.

Kommunale godkjenninger

Kommunale myndigheter har som regel utstedt pålegg/forskrifter for bruk av lysskilt. Lysskilt tjener til å markere plasseringen av et selskap og markedsføre selskapet. Samtidig må det sørges for at reklame ikke forstyrrer trafikken eller innbyggere bosatt i nærheten.

Dersom du ønsker å montere lysreklame med selskapets logo eller bokstaver på en bygning, bør man først sjekke regelverk og detaljer i kommunen. Godkjenninger kan ta tid, og dette må også tas i betraktning.

Tilbudene sammenligneS kun basert på pris

Ingen reklameleverandør anser seg selv som den eneste tilbyderen, noe som gir mulighet til å sammenligne priser. Når priser skal sammenlignes, er det ikke alltid klart om det er snakk om teknisk sett ulike løsninger.

Den tekniske løsningen og kvaliteten på produktene som brukes, har direkte innvirkning på vedlikeholdskostnader, reklamens synlighet og levetid. En løsning som ved første øyekast ser rimelig ut, kan være alt annet på lang sikt. Lavere pris betyr veldig ofte dårligere kvalitet.

DET TAS IKKE HENSYN TIL tekniske begrensninger VED DESIGN

Noen ganger er gjenstander som ser vakre ut på papiret, meget vanskelige (og dyre) å produsere, eller det ikke er mulig å produsere dem i det hele tatt. Derfor anbefaler vi på det sterkeste at man i en tidlig fase engasjerer en designer som har spesialisert seg på lysreklame, for å sikre at det endelige resultatet samsvarer best mulig med kundens ønsker.

Valg av ønsket løsning er like viktig. Lysbokstaver og lyskasser tilbyr ulike muligheter for presentasjon av en logo eller tekst. Disse mulighetene må vurderes før planlegging av reklame. Noen ganger kan det være lurt å gå bort fra standard rammeverk og vurdere spesialløsninger for lysreklame.

 

Kontakt oss Top