Over 20 års erfaring

3 års garanti

Over 1000 prosjekter hvert år

Våre spesialister

Volume meeskond

Salgs-representanter/ Prosjektledere (4)

Vi har ansatt en salgsrepresentant til hvert av våre viktigste markeder: Estland, Finland, Sverige og Norge.

Salgsrepresentantens hovedoppgaver er kommunikasjon med nye og eksisterende kunder, veiledning for å finne best mulige reklameløsninger. Løsningen blir deretter godkjent av kalkulatør som regner ut prisen for den forespurte reklamen. I tillegg til tilbud får kunden en foreløpig plan/skisse for reklamen. Dersom nødvendig vedlegger vi en tegning med teknisk løsning utarbeidet av vår tekniske tegner og styrkeberegning gjort av vår ingeniør (samarbeidspartner).

Valgusreklaamide projektijuhidSalgsrepresentantens/prosjektlederens viktigste egenskaper er positiv holdning, profesjonalitet og nøyaktighet. Disse egenskapene styrkes av tilgang til informasjon via datamaskiner og smarttelefoner som er koplet til vår hovedserver til en hver tid.

Salgsrepresentantens/prosjektlederens viktigste oppgave er direkte kommunikasjon med kunder og samarbeidspartnere. En av hovedoppgavene er å informere produksjonen om alt som er nødvendig (beliggenhet, mål, farger, plassering og mulighet for strømtilførsel, installasjon) for å produsere reklame for kunden. Etter at all nødvendig informasjon er formidlet, må det gjøres avtaler med kunden og installasjonsteamet angående levering og installasjon.

Nøyaktig utføring av de ovennevnte oppgavene muliggjør leveranse av reklame til kunden innen avtalt tidsfrist og med avtalt kvalitet.

KALKULATØR (2)

Vi har to kalkulatører som har som oppgave å beregne pris basert på informasjonen fra salgsrepresentanten og å utarbeide en foreløpig teknisk løsning.

Eelarvestajad ja joonestajad

Kalkulatørenes viktigste verktøy er design- og materialberegningsprogrammer fra Corel Draw, Type3.

Kalkulatørene skal også sjekke at løsningen foreslått/forespurt av salgsrepresentanten eller designeren er mulig å gjennomføre og dersom nødvendig skal kalkulatørene foreslå en gjennomførbar løsning.

Designer (1)

Under tilbudsfasen sikrer designeren med kunden at det er enighet om målet. Designeren fremmer forslag om reklamens egnethet, stil og muligheter. Dersom nødvendig tar designeren bilder og måler på stedet, samt visualiserer sluttresultatet. Designeren er prosjektlederens konsulent.

Teknisk tegner (2)

Hovedoppgavene til tekniske tegnere er utarbeidelse av tekniske løsninger og konstruksjonstegninger for ulike reklamer. I tillegg til måler, papir og blyant har vi skaffet lisens for programvarene SolidWorks, Corel Draw og Led Wizard. 3D-modeller laget digitalt hjelper å unngå prosjekteringsfeil og sikrer at produksjonen får mer nøyaktige og oversiktlige tegninger.

Toomas har over 10 års erfaring innen reklamebransjen og over 15 års erfaring i bruk av ulike programvareprodukter for design og teknisk tegning. Marek har 7 års erfaring innen reklameproduksjon og produksjonsledelse. Lang erfaring og godt verktøy sikrer at tegningene er lettleselige, noe som igjen sikrer produkter av høy kvalitet.

PRODUKSJON (SKJÆRING, KANTING, fresing, lys, foliering)

Valgusreklaamide tootmise meeskond

Produksjonen ledes av produksjonssjef og produksjonsplanlegger som samarbeider for å få utføre hvert prosjekt med optimalt resultat.

Produksjonssjefens og -planleggerens hovedoppgaver er å organisere den daglige og den langsiktige produksjonen. Sammen lager de månedlige produksjonsplaner, og mer presise ukeplaner.

Deres oppgave er også organisering av det daglige arbeidet, inkludert tildeling av oppgaver til de som utfører de forskjellige oppgavene. Teamet består av:

  • freser (1)Valgusreklaamide keevitus
  • sveiser (2);
  • sliper (1);
  • bøyer (1);
  • maler (samarbeidspartner);
  • montør (8);
  • folierer (2);
  • kvalitetskontrollør (1);
  • pakker;
  • lagermedarbeider (2).

I produksjonen bruker vi 2 stk. CNC-fresbenker Mecanumeric (mål på benken 3000 x 1500 mm og 3000 x 2000 mm), bøyemaskin Domina for bokstavkanter, bøye-/brettebenk Cidan (elementer med bredde på opp til 3 meter), giljotin Schroeder (elementer med bredde på opp til 3 meter) og sveiseutstyr Fronius.

Kvalitetskontroll (1)

Det er laget kvalitetskontrollskjemaer som brukes for å kontrollere at produktet er i samsvar med design, for å kontrollere belysningens styrke og jevnhet før levering. Produktet får CE-merking dersom den blir godkjent i kvalitetskontrollen. CE-merket bekrefter at reklamen oppfyller nødvendige krav til sikkerhet, standarder og at det foreligger teknisk dokumentasjon.

Produktets samsvar med arbeidstegningene blir kontrollert både under og etter hver arbeidsfase.

Hele arbeidsprosessen følger ISO-standardene 9001 og 14001.

Pakking og transport

Valgusreklaamide pakkimine

Emballasje sikrer at reklamen kommer frem til leveringsadressen på en sikker måte uavhengig av reklamen(e)s størrelse, volum og spesifikke egenskaper.

Det viktigste er at hver reklame kommer frem til kunden uten skader og klar til montasje.

I samarbeid med våre logistikkpartnere har vi etablert en sikker løsning for transport av alle typer reklameprodukter.

Installasjon

Montasjeplanlegging begynner allerede i den tidlige fasen av prosjektet. Avhengig av installasjonsstedet kan profilen som tilbys og installasjonsprosessen endres.

Samtidig med å sende prisforespørsel til kalkulatør sendes den til samarbeidspartneren som er ansvarlig for installasjon.  I samarbeid med montørene mottar produksjonsavdelingen informasjon om festemateriell og behov for dets farge.

Montørene står ansvarlige for å bestille nødvendig transport for montasje og lift.

Vi har ulike samarbeidspartnere for installasjon som har like strenge krav til arbeidskvalitet som oss, og med dem har vi etablert effektive kvalitetssikringsmetoder.

En av de største farene ved utendørs installasjon er været. I tilfelle vindhastighet på mer enn 10,8 m/s er det ikke lov/trygt å bruke lift.

Vedlikehold og reparasjon

Prosjektlederen/salgsrepresentanten som stod ansvarlig for prosjektet er også ansvarlig for vedlikehold og reparasjoner. Eventuelle mangler sjekkes ved hjelp av installasjonspartnere. Noen ganger kan kundens informasjon og bilder være tilstrekkelige for å forstå hva som kreves for å utbedre en mangel.

Forutsetningen for best mulig service er at det foreligger nøyaktige tegninger for utførelse og at disse er arkivert korrekt og er tilgjengelige.

Kontakt oss Top