Roheline energia

Volume Design panustab Euroopa Liidu uute REPowerEU energiasäästu ja elektrisõltumatuse eesmärkide täitmisesse. Selleks laiendame oma taastuva päikeseenergia tootmist 2022. aastal kaks korda.

Alates  2022algusest.  on Volume Design tootnud 72 MWh päikeseenergiat, vähendades sellega sõltuvust Venemaa maagaasist 16 000 m3 võrra ja hoides samal ajal kokku 32 tonni CO2 heitkoguseid.

Üldiselt vähendab Eesti oma maagaasi kogutarbimist 2022. aasta jooksul umbes 40%, samas on Euroopa üldine eesmärk vaid 15%.

Pärast energiatootmise laiendamist 2022. aastal ulatub taastuvelektri osakaal Volume Design toodetes 70%-ni. Jätkame oma tootmise keskkonnamõju vähendamist mitte ainult süsinikuvaba energia kasutamisega, vaid säästame ka muid tootmisprotsessis kasutatavaid ressursse ja materjale.