Över 20 års erfarenhet

3 års garanti

Över 1000 projekt varje år

Bokstavsskyltar

Bokstavsskyltar är bokstäver eller logos som placeras separat som reklammaterial på  fasaden av en byggnad. Under dagen syns 3D-bokstäverna tydligt och under dygnets mörka timmar garanteras hög synlighet med rätt belysning.

Under vår 20 år långa verksamhet, har vi producerat bokstäver med mer än 300 typsnitt och vi stöter ständigt på olika typer av oväntade situationer. Ibland kan tekniska krav begränsa den konstnärliga friheten, men vi använder vår kunskap för att ge dig goda råd och för att uppnå det allra bästa resultatet.

Användningsområden för Bokstavsskyltar

Bokstavsskyltar är den vanligaste formen av ljusreklam efter ljusboxar, och används oftast för att visa företagets logo på hustak eller fasader. Bokstavsskyltar är idealiska att använda när logotypen inte har någon specifik bakgrundsfärg; i detta fall kan varje bokstav i logon vara upplyst mot bakgrunden av byggnaden eller himlen.

Bokstavsskyltar skiljer sig från ljusboxar på det sättet att bokstäverna kan belysas på baksidan, vilket ger ett bredare spektrum av reklamlösningar. Den bästa lösningen är oftast resultatet av ett samarbete mellan erfarna designers och arkitekter – som tillsammans kan erbjuda de allra bästa lösningarna med tanke på logons form och byggnadens färgton.


Vad bestämmer priset på bokstavsskyltar

Den mest betydande inverkan på priset är storleken på logon, som även påverkas av antalet bokstäver. Detta påverkar materialet och den arbetstid som krävs. Nästa aspekt är valet av profil, även om det är av mycket mindre betydelse.

Beakta alltid kostnaderna för transport och installation (och kontrollera om de ingår i offerten). Det kan vara av stor betydelse för priset, om logon ska placeras i höjd med en stege eller på 14:e våningen.


Olika lösningar eller profiler

Profil 3 - Bakbelysta kanalbokstäver

En lösning där bokstäverna är en bit från väggen och LED-lampor riktas från inifrån bokstaven till väggen bakom. Ljuset skapas runt bokstäverna, vilket gör att de verkar sitta på avstånd från väggen. Genom att variera intensiteten och avståndet på ljuset, kan olika stämningar skapas. Bakbelysta bokstäver är utmärkta för interiören på shoppingcentra, om synavståndet inte är alltför stort.

VI KAN ERBJUDA DIGkompletta lösningar för ljusreklam

När vi har fått information om dina önskemål, kommer vårt sälj- och designteam att ge förslag på befintliga idéer. Vårt team kommer också att berätta om olika lösningar, som kan uppfylla dina önskemål till 100 %.

Ordentlig planering är viktigt, eftersom det garanterar ett högkvalitativt resultat som passar omgivningen och ger god visibilitet. Det är viktigt att i inledningsfasen avsätta tid till att överväga olika lösningar och deras konsekvenser, för att undvika kompromisser som kan leda till ett oönskat slutresultat.

När dina krav och önskemål har specificerats, tar våra designers över. De samarbetar med produktionsavdelningen och projektledaren för att se till att allt är realistiskt och kan genomföras. För olika typsnitt och tekniska lösningar används olika metoder, vilket förutsätter fullständiga skisser innan arbetet påbörjas.

När den slutliga skissen och offerten har bekräftats, skapar konstruktörerna en exakt modell och konstruktionsritningar med hjälp av speciella 3D-program för ljusreklama.

Detta steg är nödvändigt eftersom det säkerställer att den planerade konstruktionen är stabil och tål olika väderförhållanden, innan den faktiska tillverkningen påbörjas.

Denna fas är särskilt viktig i samband med speciallösningar, där vi kanske själva stöter på vissa utmaningar för första gången.

Vår produktionsavdelning använder sig av toppmoderna maskiner, inklusive en CNC-bänk, kantbock, svetsbänkar och ljusmätare, i olika stadier som en produkt måste genomgå innan slutförandet.

Under tillverkningsprocessen, följer produktionschefen en särskild arbetsprocess för att säkerställa att alla krav och tidsfrister uppfylls (inklusive ett optimalt installationsschema). Söljaren handhar all kommunikation mellan kunden och företaget under hela produktionsprocessen.

Förpackning och transport avgörs alltid av vilken typ av ljusreklamprodukt vi har att göra med. Både mjuka och hårda förpackningar används för att säkerställa att produkten når installationsplatsen i oskadat skick och med bibehållen kvalitet.

Utöver de närliggande områdena, har vi skickat våra produkter till både Skandinavien och USA. Vi har stor erfarenhet av säker förpackning och transport.

Genom åren har vi byggt upp pålitliga installationsteam som kan installera ljusreklam på tak eller högt upp på fasader av byggnader.

Full uppmärksamhet ägnas åt varje projekt oavsett storlek, eftersom en dålig installation kan förstöra den annars perfekta projektlösningen.

Kontakta oss Top