Över 20 års erfarenhet

3 års garanti

Över 1000 projekt varje år

Vanliga misstag vid beställning och planering av ljusreklam

Olika faktorer måste beaktas vid beställning och planering av ljusreklam, vilka påverkar det önskade resultatet och priset för produkterna.

Godkännanden från kommunen

Lokala myndigheter har olika föreskrifter / bestämmelser för upplysta reklamskyltar. Ljusreklamen tjänar till att markera och marknadsföra ett företags läge. Det måste dock tas hänsyn till  att reklamen inte är störande för trafiken eller för människor som bor i närheten.

Om du vill sätta upp företagets logo eller bokstäver på en byggnad, bör det första steget vara att kontrollera med kommunen  vilka regler och bestämmelser som gäller. Godkännanden kan ta tid och det måste beaktas.

OLIKA Offerter jämförs endast baserat på pris

Ingen reklamleverantör anser sig vara ensam  leverantör, så tillfälle ges att jämföra olika offerter. När man gör det är det dock inte alltid uppenbart om lösningarna är tekniskt lika.

Den tekniska lösningen och kvaliteten på de delar som används påverkar reklamens underhållskostnader, synlighet och hållbarhet. Den lösning som initialt verkar mest fördelaktig, kanske inte blir det i långa loppet. Ett lägre pris kan innebära en mindre tillförlitlig kvalitet.

God Designen tar hänsyn till tekniska begränsningar

Ibland är vackra saker på papper tekniskt sett mycket svåra och dyra  att tillverka, eller inte alls realiserbara. Det är klokt att redan i ett tidigt skede använda sig av en designer som specialiserar sig på ljusreklam, och som kan se till att slutresultatet fyller dina önskemål.

Lika viktigt är vilken lösning du föredrar att använda. Bokstavsskyltar och ljuslådor  erbjuder många olika möjligheter för att presentera din logo och text. Dessa möjligheter bör beaktas vid  planeringen av reklamen. Men ibland behöver man avvika från standardramarna och överväga speciallösningar för ljusreklamen.

Kontakta oss Top