Över 20 års erfarenhet

3 års garanti

Över 1000 projekt varje år

Våra specialister

Volume meeskond

Säljare / projektledare (4)

Vi har dedikerade säljare för alla våra marknader: Estland, Finland, Sverige och Norge.

Huvuduppgiften för våra säljare är att kommunicera med våra kunder för att ge dem råd om de bästa reklamlösningarna. Varje lösning godkänns därefter av kalkylerare som beräknar kostnaden för den föreslagna reklamen. Förutom priset, får kunden i samarbete med vår designer en preliminär plan/skiss av hur reklamen kommer att se ut. Konstruktören kan dessutom komplettera med en ritning som visar den tekniska lösningen och en extern konstruktör kan göra nödvändiga hållfasthetsberäkningar.

Valgusreklaamide projektijuhidDe viktigaste egenskaperna hos våra säljare/projektledare är; professionalism, exakthet och en positiv attityd. Dessa egenskaper förstärks av en löpande tillgång till information vid varje given tidpunkt, via datorer och smartphones som är anslutna till vår centrala server.

Den viktigaste uppgiften för säljare/projektledare är direktkommunikation med kunder och samarbetspartners. En viktig specifik uppgift är att informera produktionsteamet om alla uppgifter som krävs (läge, mått, färgtoner, den elektriska anslutningspunktens placering och installation) för att kunna producera den önskade reklamen för kunden. Efter att all information har kommunicerats, ingås ett avtal med kunden och installationsteamet om leverans och installation.

Det exakta utförandet av ovanstående säkerställer att reklamen produceras för kunden inom den tidsram och med den kvalitet som har avtalats.

Kalkylerare (2)

Vårt team har 2 kalkylerare vars roll är att beräkna kostnaderna, baserat på kundens önskemål och en fastställd preliminär teknisk lösning.

Eelarvestajad ja joonestajadKalkylerarna använder Corel Draw, Type3 design och materialberäkningsprogram i sitt dagliga arbete.

Kalkylerarna kontrollerar också möjligheten att genomföra de lösningar som erbjuds/efterfrågas av kunden, säljaren eller designern, samt erbjuder vid behov en genomförbar lösning.

Designer (1)

Under offertfasen ser designern till att det finns en ömsesidig överenskommelse med kunden om slutresultatet. Designern ger förslag på lämplighet, stil och olika möjligheter med reklamen. Om det är nödvändigt, kommer designern även att göra ett besök på platsen, för att mäta och fotografera den för att kunna visualisera slutresultatet. Designern är konsult till projektledningen.

Konstruktör / Teknisk ritare (2)

Huvuduppgiften för konstruktören är att skapa tekniska lösningar och konstruktionsritningar för reklamprodukter. Förutom att arbeta med block, papper och penna, har tekniska ritare licenser för Solidworks, Corel Draw och programvaran ”Led Wizard” till sitt förfogande. 3D-modeller som ritas i den digitala miljön hjälper till att förutse detaljkonstruktionen och ger produktionsteamet exakta ritningar.

Våra konstruktörer har mycket lång erfarenhet inom reklambranschen, produktionsstyrning och användande av olika design- och ritprogramprodukter. Detta innebär väl utfört konstruktionsarbete med tydliga läsbara ritningar, vilket resulterar i högkvalitativa produkter.

Tillverkning (utskärning, falsning, fräsning, ljusinstallation, inplastning)

Valgusreklaamide tootmise meeskond

Produktionen leds av produktionschefen och produktionsplaneraren, som gemensamt organiserar det optimala slutresultatet av varje projekt.

De viktigaste uppgifterna för produktionschefen och -planeraren är att organisera den dagliga och långsiktiga produktionsarbetet. Man sätter upp en månatlig produktionsplan, och sedan en detaljerad veckoplan för de aktuella veckorna.

Nästa uppgift är att organisera det dagliga arbetet genom att fördela arbetsuppgifter till de personer som ansvarar för olika arbetsmoment. Teamet består av:

  • fräsare (1)Valgusreklaamide keevitus
  • svetsare (2)
  • polerare (1)
  • falsare (1)
  • målare (partnerföretag)
  • monterare (8)
  • inplastare (2)
  • kvalitetskontroll (1)
  • förpackare
  • lagerhållare (2)

Produktionsavdelningen använder sig av två CNC-fräsmaskiner från Mecanumeric (bordsmått 3000 x 1500 mm och 3000 x 2000 mm), Domina kantbockmaskin för bokstäver, Cidan bocknings-/falsmaskin (plåtbredd upp till 3 meter), Schröeder giljotinmaskin (plåtbredd upp till 3 meter) och Fronius svetsutrustning.

Kvalitetskontroll (1)

Kvalitetskontrolldokumenten sammanställs och används för att kontrollera reklamprodukterna innan leverans. Kontrollerna säkerställer att produkten överensstämmer med designen, att den lyser med ett jämnt ljussken och med rätt intensitet. Efter godkänd kvalitetskontroll, förses produkten med CE-märkning. CE-märkningen intygar att reklamprodukten uppfyller gällande säkerhetskrav, standards som krävs och att all nödvändig teknisk dokumentation finns tillgänglig.

Under och i slutet av varje arbetsfas kontrolleras överensstämmelsen med konstruktionsritningarna.

Hela arbetsprocessen sker i enlighet med standarderna ISO-9001 och ISO-14001.

Föpackning och transport

Valgusreklaamide pakkimineFörpackningen säkerställer att reklamprodukten når sin destination säkert utan skador, oberoende av storlek, volym eller de specifika detaljer för reklamprodukten.

Framför allt måste varje reklamprodukt nå kunden intakt och vara klar för installation.

Vi har genom åren utarbetat de bästa transportlösningarna med våra logistikpartners, för att säkert kunna transportera alla typer av reklam.

Installation

Installationsplaneringen sker redan i ett tidigt skede av projektet. Beroende på installationsplatsen och måtten som är aktuella, kan installationsprocessen justeras.

Samtidigt som kalkyleraren mottar en begäran om priset för reklamprodukten, skickas en begäran till vår samarbetspartner som ansvarar för installationen. I samarbete med installatören, diskuteras dessutom lämpliga fästanordningar för reklamprodukten samt önskemål om färg.

Installatörerna ansvarar för logistiken, såsom att beställa transport och den installationsutrustning som erfordras.

Våra olika installationspartners, vars arbetskvalitet överensstämmer med våra krav, har utvecklat de mest effektiva metoderna för att säkerställa en hög kvalitet på installationen.
En avgörande faktor vid utomhusinstallationer är vädret. Vid höga vindhastigheter och hårt väder kan det vara problem att utföra installation enligt önskemål.

Underhåll och reparation

Projektledaren/säljraren som är ansvarig för projektet hanterar dessutom underhåll och reparation. Vid behov, kan fel identifieras med hjälp av våra installationspartners. Ibland är kundens information och översända bilder tillräckliga för att se vad som krävs för att avhjälpa fel eller defekter.

Förutsättningen för bästa möjliga uppföljningsservice, är att det finns exakta konstruktionsritningar för reklamprodukten samt att de är rätt arkiverade och tillgängliga.

Kontakta oss Top