üle 20 aasta kogemust

3 aastat garantiid

üle 1000 teostatud projekti aastas

Meie spetsialistid

Volume meeskond

Müügiesindajad / Projektijuhid (4)

Müügiesindaja tööga tegeleb meil eraldi inimene kõigil olulisematel turgudel: Eesti, Soome, Rootsi ja Norra.

Peamiseks tööülesandeks on uute ja olemasolevate klientidega suhtlemine ning nende nõustamine parimate reklaamlahenduste leidmiseks, peale mida kooskõlastab lahenduse eelarvestajaga, kes kalkuleerib küsitud reklaami(de) hinna(d). Lisaks hinnapakkumusele saadab koostööd disaineriga ka pakutud reklaami kavandi/eskiisi. Vajadusel lisandub kavandile ka tehnilise lahenduse joonis meie joonestajalt või ka tugevusarvutus insenerilt/konstruktorilt (koostööpartner).

Valgusreklaamide projektijuhidMüügiesindaja/projektijuhi olulisemad töövahendid on positiivne suhtumine, professionaalsus ja täpsus. Nende omaduste täiendamiseks kasutame igapäevases töös arvutit ja nutitelefoni, millel on olemas ühendus meie keskserverisse igal vajalikul hetkel olulisele infole ligipääsemiseks.

Müügiesindaja/projektijuhi töö olulisus seisneb vahetus suhtluses kliendi või koostööpartneriga. Üheks peamiseks vastutusalaks on kõigi vajalike sisendite (asukoht, mõõdud, värvitoonid, elektriühenduse asukoht ja võimalus, paigaldus) andmine tootmisele, et kliendile konkreetset reklaam toota. Kui kõik vajalikud sisendid on edastatud, tuleb tellijaga ning paigaldajatega kokku leppida reklaami tarne ja paigalduse asjus.

Ülaltoodu tööde täpne teostus võimaldab reklaami ideest kuni teostuseni tarnida kliendile kinnitatud aja ning kvaliteediga.

Eelarvestaja (2)

Meie meeskonnas on 2 eelarvestajat, kelle ülesanne on müügiesindajalt saadud info põhjal arvutada hind ning välja töötada esialgne tehniline lahendus.

Eelarvestajad ja joonestajadIgapäevases töös on põhilisteks töövahenditeks Corel Draw, Type3 kujundus ja materjaliarvestus programmid.

Samuti on ülesandeks kas kliendi, müügiesindaja või disaineri pakutud/küsitud lahenduse teostatavuse kontrollimine või vajadusel teostatava lahenduse väljapakkumine.

Disainer (1)

Disaineri ülesandeks on hinnapakkumise faasis teha kindlaks, et kliendiga ollakse eesmärgist ühte moodi aru saadud. Disainer teeb ettepanekuid nii reklaami sobivuse, stiili kui ka võimaluste osas. Vajadusel käib kohapeal pildistamas ja mõõtmas ning visualiseerib lõpptulemuse. On projektijuhtimises konsultandiks.

Joonestaja (2)

Joonestajate peamisteks ülesanneteks on erinevate reklaamide tehniliste lahenduste välja mõtlemine ning tööjooniste koostamine. Lisaks nihikule, paberile ja pliiatsile on meil selle töö jaoks soetatud ka SolidWorks, Corel Draw ja Led Wizard tarkvarade litsentsid. Digitaalses keskkonnas loodud 3D mudelid aitavad ennetada projekteerimisvigasid ning tagavad tootmisele täpsemad ja ülevaatlikumad joonised.

Toomasel on üle 10 aastane kogemus reklaamidega ning 15 aastane kogemus erinevate kujundamis- ja joonestamistarkvaradega. Marekil on 7 aastane kogemus reklaamide tootmises ja tootmise organiseerimises. Pikaaegsed kogemused ja head töövahendid tagavad selle, et töö tulemuseks on selgesti loetavad joonised, mis tagavad kvaliteetse toote valmimise.

Tootmine (lõikamine, kantimine, frees, valgus, kiletamine)

Valgusreklaamide tootmise meeskond

Tootmist juhivad tootmisjuht ja tootmisplaneerija, kes ühiselt korraldavad iga projekti optimaalse teostuse.

Tootmisjuhi ja -planeerija peamised ülesanded on tootmise igapäevane ning pikaajaline korraldamine. Ühiselt koostatakse tootmisplaan iga kuu lõikes ning täpsustatud kava jooksvaks nädalaks.

Järgmiseks ülesandeks on töö igapäevane korraldus, sh erinevate tööetappide teostajatele ülesannete jagamine. Meeskonda kuuluvad

  • frees (1)Valgusreklaamide keevitus
  • keevitus (2)
  • lihvimine (1)
  • kantimine (1)
  • värvimine (koostööpartner)
  • komplekteerimine (8)
  • kleepimine (2)
  • kvaliteedikontroll (1)
  • pakkimine
  • ladu (2)

Tootmises kasutame 2 CNC freespinki Mecanumeric (laua mõõdud 3000x1500mm ja 3000x2000mm), Domina täheserva painutuspink, Cidani painutus/kantimispink (kuni 3.meetri laiused detailid), Schröeder giljotiinpink (kuni 3.meetri laiused detailid), Froniuse keevitusseadmed.

Kvaliteedikontroll (1)

Koostatud on kvaliteedikontrollilehed, mille alusel kontrollitakse enne toote väljasaatmist reklaami vastavust kavandile, valguse ühtlust ja tugevust. Kui reklaam läbib kvaliteedikontrolli, lisatakse tootele CE-märgis. CE-märgis tõendab reklaami vastavust ohutusnõuetele, nõuetekohastele standarditele ja vajaliku tehnilise dokumentatsiooni olemasolu.

Iga tööetapi käigus ja lõppedes kontrollitakse vastavust tööjoonisele.

Kogu töö protsess allub ISO standarditele 9001 ja 14001

Pakkimine ja transport

Valgusreklaamide pakkiminePakkimine toimub eelkõige reklaami turvaliselt sihtkohta jõudmist silmas pidades, sõltumata reklaami(de) suurusest, mahust või erilisusest.

Kõige olulisem on, et iga reklaam jõuaks selle tellijani terviklikult (ilma vigastusteta) ning valmis paigaldamiseks.

Turvalise tarne tagamiseks kasutame logistikapartnereid, kellega aastate vältel on välja töötatud parimad lahendused igat liiki reklaamtoodete transpordiks.

Paigaldamine

Paigalduse planeerimine algab juba projekti algfaasis, sest sõltuvalt reklaami paigalduse asukohast võib muutuda pakutud reklaami profiil ja selle paigaldus küsitud kohta.

Samaaegselt reklaami hinnapäringuga eelarvestusse läheb päring koostööpartneritele-paigaldajatele. Koostöös paigaldajatega tuleb tootmisele lisasisendinfo seoses reklaami kinnitusvahendite ja nende võimaliku värvimisvajadusega.

Paigaldajad vastutavad reklaami paigalduseks vajaliku transpordi ja tõstuki õigeaegse logistika eest.

Paigalduseks kasutame erinevaid koostööpartnereid, kelle töö kvaliteet vastab meie tingimusele ning kellega koos oleme välja töötanud efektiivsed meetmed kvaliteedi tagamiseks.

Paigalduste üheks suurimaks ohuks välitingimustes on ilmastik, sest lubatust tugevama tuule (rohkem kui 10,8m/s) korral ei ole tõstukiga opereerimine lubatud/ohutu.

Hooldus ja remont

Hoolduse ja remondi eest vastutab projektiga tegelenud projektijuht/müügiesindaja. Tekkinud vigade tuvastamiseks kasutame vajadusel paigalduspartnerite abi või suudame juba kliendi kirjelduse ja fotode abil aru saada, mida tuleb teha puuduste kõrvaldamiseks.

Eelduseks parima võimaliku järelteeninduse pakkumiseks on täpsete reklaami teostusjooniste olemasolu ning nende korrektne arhiveerimine ja ligipääsetavus.

Võta meiega ühendust Top