üle 20 aasta kogemust

3 aastat garantiid

üle 1000 teostatud projekti aastas

Volume Design toodang valmib nüüd päikese toel

Mõeldes aktiivselt kaasa üldise majandustegevuse keskkonnamõju vähendamise suunas otsustas Volume Design uues tootmishoones hakata vähendama oma toodete ja igapäevase tegevuse süsiniku jalajälge. Esimeseks suureks sammuks sellel teel on päikese-elektri tootmise jaama rajamine tootmishoone katusele.

Päikesejaama peatset rajamist peeti silmas juba hoone projekteerimise ja ehituse ajal – katuse konstruktsioonide ehitusel on arvestatud päikesejaama täiendava koormusega. Jaam on planeeritud rajada kahes etapis, jaama koguvõimsus võtab arvesse Volume Designi praegust ja tulevast elektrivajadust, kuid on piiratud kasutatava katuse pindalaga. Kasutades ära kogu katuse pindala, on võimalik aastases arvestuses katta oma toodetud päikeseenergiaga 70-80% kogu vajadusest.

Päikesejaama esimese etapi arvutused ja hanked viidi läbi koheselt peale uue tootmishoone rajamist – 2020 aasta Mais – Juunis. Ehitaja valiti ja leping sõlmiti Augustis ning Oktoobri lõpuks on jaam tehniliselt valmis.

Esimese etapi installeeritud võimsuseks on 65,7 kW, kasutatud on kõige kaasaegsemaid Longi Solar PERC ühepoolseid monokristallpaneele, mis on TÜV Reinhlandi testi põhjal hinnatud 2020 aasta parima efektiivsuse näitajaga paneelideks. Hinnanguliselt katab päikesejaama esimene esimene etapp ca 40% VD aastasest elektritarbimisest (vt. diagramm).

Volume Designi pikaajaline strateegia näeb ette tootmis – ja majandustegevuse keskkonnamõju järk-järgulist teadlikku vähendamist, seda nii energia – ja tooraine kasutusel tootmises, jäätmete tekkel ja käitluses, kui ka transpordikorralduses ning kõigi igapäevases kontorielus.

Võta meiega ühendust Top