Green Energy

Alates päikeseenergia tootmise alustamisest 2021. aastal on Volume Design tootnud 183 MWh taastuvenergiat ja vältinud seega 87 tonni CO2 heitkoguseid. 2022. aastal tootis Volume Design 100 MWh päikeseenergiat – see moodustab 60% selle 2022. aasta kogutarbimisest. Hinnanguline tootmismaht aastaks 2023 on kuni 120 MWh.

Volume Design jätkab oma tootmise keskkonnamõju vähendamist mitte ainult süsinikuvaba energia kasutamise, vaid ka energia ja muude tootmisprotsessis kasutatavate ressursside ja materjalide kokkuhoiu kaudu. Selle tulemusena pakub Volume Design oma klientidele tooteid, mis on toodetud keskkonnasõbralikult ja kestlikult.