Tooted

Volume Design OÜ pakub laia valikut valgustatud ning valgustamata sise- ja välireklaame. Meie tootevalikus on nii väikesemahulised valgustamata sildid, viidad ning tähed kui ka suureformaadilised LED valgustähed ja valguskastid ning erilahendused – valgustatud reklaampostid, portaalid.

Laias tootevalikus orienteerumise lihtsustamiseks on kõik valgusreklaamide, valguskastide ning valgustamata reklaamide kategooriad jagatud alamkategooriateks ehk profiilideks.

Sõltuvalt kliendi soovist, võimalustest ning paigalduse asukohast leitakse koostöös müügimeeskonnaga parim lahendus tuginedes Volume Design OÜ pikaajalisele kogemusele valgusreklaamide tootmises.

Volume Design OÜ valmistatud tooted vastavad CE märgisele, millega tagatakse kõikide valmistatud toodete vastavus Euroopa Liidu tervise-, ohutus- ja keskkonnakaitsenõuetele.

Lisaks on Volume Design OÜ sertifitseeritud reklaamtoodete valmistaja 3M kontserni poolt, millega saame anda 3M materjalidest toodetud reklaamtoodetele 3M MCS 10-aastase garantii.

Valgustähed

LED valgustähed on väikesemahulised või ka suureformaadilised eraldiseisvad valgustatud tähed või logod. LED valgustähtedega on võimalik visualiseerida kõige täpsemalt kliendi logo, nimi või slogan, sest valgustähed võimaldavad parimal moel jäljendada kliendi soovitud kujundust. Lisaks väga heale nähtavusele öisel või hämaral ajal, on need kergesti märgatavad ka päevasel ajal. Sellest tulenevalt on valgustähed ühed enim kasutatavad valgusreklaamide lahendused nii avalikus ruumis kui ka sisetingimustes.

Valguskastid

Valguskastid sarnanevad oma põhiolemuselt valgustähtedele, kuid erinevalt valgustähtedest, on nende väliskuju piiratud võimalustega ning ei võimalda väga keerukate kujundite valmistamist. Tavapäraselt lähtub valguskasti väliskuju geomeetrilistele kujunditele ning kliendi soovitud kujundus presenteeritakse kasti esipinnal. Valguskastid võimaldavad teostada väga suureformaadilisi lahendusi. LED tehnoloogiat kasutades on võimalik luua võrdlemisi õhukesi LED valguskaste, mis sobivad väga hästi kasutamiseks siseruumides.

Reklaampost

Reklaampostid ehk polünid on iseseisvad terviklahendused. Valgustatud reklaampost ei vaja teostuseks varasemaid konstruktsioone, kuhu reklaamid kinnitada, vaid valgustatud reklaamiposti tootmise ja paigaldamisega luuaksegi uus iseseisev maamärk. Valgustatud reklaamipostil on võimalik kasutada nii LED valgustähti kui ka valguskaste sõltuvalt soovidest ja kujundusest.

Mahulised tähed

Valgustuseta mahulisi tähti saab kasutada nii sise- kui ka välitingimustes. Sõltuvalt tähtede kasutuskohast ja suurusest on võimalik tähed valmistada erinevatest materjalidest ning erinevate pinnaviimistlustega. Mahulised valgustuseta tähed sobivad väga hästi sisetingimustesse lähedalt vaadeldavatesse paigalduskohtadesse.

Sissepääsu portaalid

Portaale kasutatakse sissepääsude esiletõstmiseks ning selgeks eristamiseks muust fassaadist. Sissepääsu portaale saab kasutada nii sise- kui ka välitingimustes. Portaal loob väga hea võimaluse sissepääsu kohale LED valgusreklaami või mõne teise visuaalse reklaami paigaldamiseks olukorras, kus see võib muudel juhtudel olla keeruline, näiteks tulenevalt fassaadi materjalist või reljeefsusest.

LED ekraanid

Digitaliseeruvas maailmas on trükireklaam jäänud ajalukku. Tulevik on digitaalsete infokandjate päralt, kus kõige efektiivsemad lahendused on professionaalsed LED- ja digiekraanid.  Kauplustes, kinodes, kontorites, restoranides, spordisaalides jne on ekraanid muutunud lahutamatuks töövahendiks klientidega suhtlemisel. Info muutub ajas kiiremini, kui ükski trükimeister printida jõuab. Digiekraanid on parim alternatiiv trükistele, plakatitele jne. Lisaks sellele, et ekraan on ka valgusreklaam ja seega silmatorkavam infokandja, saab sellel kuvatavat teavet muuta reaalajas kasvõi sajal ekraanil korraga.

Reklaamsildid

Reklaamtahvlid- ja sildid on lihtsad, kuid kuluefektiivsed lahendused vajaliku informatiivse teabe edastamiseks. Reklaamtahvlite ja -siltide tehnilise lahendusena saab kasutada nii flat ehk tasapinnalist lahendust kui ka mahulist lahendust.

Kleebisreklaam

Kleebisreklaamid võimaldavad väga kuluefektiivset informatsiooni edastamist. Sõltuvalt paigalduse asukohast, saab valida kõige sobilikuma kiletüübi, mis tagab kleebisreklaami võimalikult pika eluea. Autode kiletamisel kasutatakse spetsiaalselt selleks otstarbeks toodetud materjale, mis on mõeldud rasketes oludes vastu pidama. Tänu suurele materjalide valikule, on võimalik kleebisreklaamiga katta väga erinevaid aluspindasid alustades näiteks klaasist ning lõpetades betooniga, mis on võrdlemisi nõudlik aluspind.