Meie ettevõte on valmistanud valgusreklaame juba üle 25 aasta olles tänaseks spetsialiseerunud peamiselt LED valgusreklaamide tootmisele. LED valgusreklaamid on kuluefektiivsed ning pika eluaega.

Oma tegutsemisaja vältel oleme edukalt teostanud mitmeid tuhandeid projekte ning meie toodetud valgusreklaamide lahendusi on nii sise- kui ka välitingimustes paigaldatud üle Eesti. Samuti omame pikaajalist kogemust Skandinaavia eksportturgudel.

MIS ME TEEME

TOOTMINE

Meie 4000-ruutmeetrine valgusreklaamide tootmise tehas asub Eestis, Jüri Tehnopargis. Volume Design OÜ meeskonda kuulub üle 50 oma valdkonna spetsialisti, kelle erialalised teadmised ja oskused tagavad kvaliteetse lõpptoote meie klientidele. Kõiki tootmise etappe hallatakse ja kontrollitakse vastavalt ISO standardile ning tooted vastavad CE märgisele. Sellega on tagatud kõikide meie toodete vastavus Euroopa Liidu tervise-, ohutuse- ja keskkonnakaitsenõuetele ning see annab kindluse, et toode on kvaliteetne ja pika elueaga.

PROJEKTIJUHTIMINE

Tootmise sujuva töö ning kvaliteetse toote eelduseks on tugev projektijuhtimine. Meie projektijuhtide meeskond on pikaajalise kogemusega, millega garanteeritakse hea, oskuslik ning operatiivne klienditeenindus. Kogemustele ja teadmistele tuginedes leitakse alati kliendi soovile parim lahendus ning teostus. Projektijuhtide meeskond on ühenduslüliks kliendi ja tootmise vahel, mis kindlustab eduka ning kliendi soovidest lähtuva projekti teostuse.

PAIGALDUS

Aastas paigaldatakse tuhandeid meie toodetud valgusreklaame. Selleks oleme valinud vaid kogemustega väljaõppinud paigalduspartnerid, kes paigaldavad reklaamid kiiresti, ohutult ning kõikidele nõuetele vastavalt.

MEILE VÄLJASTATUD SERTIFIKAADID

CE märgis

Meil on valgusreklaamide tootmise CE märgis, mis tõendab, et meie toodetud reklaamid on kooskõlas Euroopa Liidu tervise-, ohutus- ja keskkonnakaitsenõuetega.

ISO 9001 kvaliteet

Volume Designi kvaliteedi juhtimine põhineb rahvusvahelisel kvaliteedijuhtimise standardil ISO 9001.

ISO 14001 keskkond

Volume Designi keskkonnajuhtimine põhineb rahvusvahelisel keskkonnajuhtimis-süsteemi standardil ISO 14001.


Projekt „Volume Design OÜ digipöörde projekt” sai toetust Euroopa Liidu taasterahastu NextGenerationEU vahenditest.

Projekti lühikokkuvõte:

Projekti tulemusel suurendatakse Volume Design OÜ tootmise digitaliseeritust ning suurendatakse seeläbi ettevõtte lisandväärtust töötaja kohta. 

Projekti eesmärk ja tulemus:

Projekti eesmärgiks on suurendada tootmisvõimsust, vähendada töötajate füüsilist koormust ning suurendada ettevõttes automatiseeritust. Automatiseerimiseks on vajalik soetada CNC-töötlemiskeskus, mis võimaldab profiile töödelda käsitööd tegemata. Samuti võetakse meetme tulemusel kasutusele CNC painutuspink, millega on võimalik töödelda laiemat lehtmetalli. Nii CNC-töötluskeskus kui ka CNC painutuspink ühendatakse CAM tarkvaraga, mille abil saab kokku hoida materjali ja transportida töökäske ning jooniseid läbi sisevõrgu otse seadmetesse. 

Meetme tulemusena võetakse kasutusele ka uus CO2 laserlõikuspink, millega asendatakse hetkel kasutusel olev freespink. Uue pingiga on võimalik lõigata väiksema mõõduga detaili pleksiklaasil. Samuti soetatakse digitrükk, mille programmiga saavad disainerid otse CorelDraw joonistest printida vajalikke kleebiskilesid. Nii CO2 laserlõikuspingi kui ka digitrüki soetamisega, väheneb vajadus allhanketeenuste järele, mis kiirendab tootmisprotsessi.

Seadmete kasutuselevõtmise tulemusena kasvab ettevõtte lisandväärtus kahe aasta jooksul peale projekti lõppu ca 29%. 

Toetuse summa (EUR):

225 556,30


Koostöös Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusega on toetatud projekti „Volume Design OÜ arenguplaan”, projekti maksumus on 164 756,00 eurot ja toetussumma on 74 140,20 eurot.

Projekti eesmärkideks on toetada innovatsiooni tootearenduses ja olemasolevates tootmisprotsessides ning teostada täiendavad turundustegevused toodete ja kaubamärgi tutvustamisel. Projekti kaasrahastab Euroopa Regionaalarengu Fond

Projekt „Volume Design OÜ digitaliseerimise teekaart” sai Euroopa Regionaalarengu Fondist toetust

Projekti lühikokkuvõte:

Projekti raames koostatakse ettevõttele digitaliseerimise teekaart, et suurendada ettevõtte teadlikkust oma digitaliseerituse hetkeolukorrast ning tõsta parendustegevuste abil oma toodete ja teenuste lisandväärtust.

Projekti eesmärk ja tulemus:

Projekti eesmärk on suurendada ettevõtte teadlikkust oma digitaliseerituse hetkeolukorrast ning tõsta parendustegevuste abil oma toodete ja teenuste lisandväärtust. Ettevõtte eesmärk on leida lahendusi, kuidas saaks tootmist rohkem automatiseerida ja digitaliseerida, et olla innovaatiline ettevõte oma valdkonnas, kasvatada tootmismahtu ning suurendada efektiivsust.

Projekti raames koostatakse ettevõttele digitaliseerimise teekaart koos seletuskirjaga, mis on ettevõtja strateegiline dokument, millega antakse hinnang ettevõtja digitaliseerimisele, kitsakohtade likvideerimiseks vajalikele investeeringutele, nende tasuvusele ja ajakavale ning mõjule ettevõtja majandustulemustele. Lisaks sisaldab digitaliseerimise teekaart järgmise 3 aasta tegevuskava digitaliseerimise elluviimiseks.

Toetuse summa (EUR):

9576

Hanketeade

  • Värvimisliin (pakkumuse esitamise tähtaeg 02.11.2021 15.00 GMT +2, tööde valmimise tähtaeg on 8 kuud lepingu sõlmimisest).

Seoses tootmisvõimsuse ja efektiivsuse suurendamisega kuulutab Volume Design OÜ välja alljärgneva hanke:

Täiendava informatsiooni saamiseks ja selgituste küsimiseks palume end registreerida hankele Riigihangete Registris (viitenumber 240858) https://riigihanked.riik.ee/.

Projekti taotleb rahastust Euroopa Regionaalarengu Fondist (projekt number 2014-2020.4.03.21-0690).

Tegemist ei ole hankijaga riigihangete seaduse tähenduses. Hanke läbiviimisel järgitakse riigihangete seaduse § 3 üldpõhimõtteid.


Hanketeade

Seoses tootmisvõimsuse ja efektiivsuse suurendamisega kuulutab Volume Design OÜ välja alljärgneva hanke:

  • Täheservamise masin (pakkumuse esitamise tähtaeg 02.03.2022 15.00 GMT +2, tööd peavad olema vastu võetud hiljemalt 6 kuud peale hankelepingu sõlmimist).

Täiendava informatsiooni saamiseks ja selgituste küsimiseks palume end registreerida hankele Riigihangete Registris (viitenumber 245610) https://riigihanked.riik.ee/.

Projekti rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist (projekt number 2014-2020.4.03.21-0690).

Tegemist ei ole  hankijaga riigihangete seaduse tähenduses. Hanke läbiviimisel järgitakse riigihangete seaduse  § 3 üldpõhimõtteid.

Projekt „Volume Design ressursitõhususe investeeringud 1” sai Euroopa Regionaalarengu Fondist toetust

Projekti lühikokkuvõte:

Ressursitõhususe investeeringuga muutub Volume Design OÜ tootmine ressursisäästlikumaks ning projekti tulemusena valmistatakse detaile väiksema ressursikasutusega ja suurema ressursitootlikkusega. Soetatakse värvimisliin, täheservamise masin ning filtersüsteem.

Projekti eesmärk ja tulemus:

Projekti eesmärk on saavutada ettevõttes tootmismahu kasv ning ressursitõhusam tootmine. Projekti tulemusel jääb ära osaliselt logistika teenusepakkujate juurde, väheneb praagi teke, paraneb tootmishoone sisekliima ja suureneb tootmisvõimsus.

Toetuse summa (EUR):

200 000