Meie ettevõte on valmistanud valgusreklaame juba üle 25 aasta olles tänaseks spetsialiseerunud peamiselt LED valgusreklaamide tootmisele. LED välireklaamid on kuluefektiivsed ning pika eluaega.

Oma tegutsemisaja vältel oleme edukalt teostanud mitmeid tuhandeid projekte ning meie toodetud valgusreklaamide lahendusi on nii sise- kui ka välitingimustes paigaldatud üle Eesti. Samuti omame pikaajalist kogemust Skandinaavia eksportturgudel.

MIS ME TEEME

TOOTMINE

Meie 4000-ruutmeetrine valgusreklaamide tootmise tehas asub Eestis, Jüri Tehnopargis. Volume Design OÜ meeskonda kuulub üle 50 oma valdkonna spetsialisti, kelle erialalised teadmised ja oskused tagavad kvaliteetse lõpptoote meie klientidele. Kõiki tootmise etappe hallatakse ja kontrollitakse vastavalt ISO standardile ning tooted vastavad CE märgisele. Sellega on tagatud kõikide meie toodete vastavus Euroopa Liidu tervise-, ohutuse- ja keskkonnakaitsenõuetele ning see annab kindluse, et toode on kvaliteetne ja pika elueaga.

PROJEKTIJUHTIMINE

Tootmise sujuva töö ning kvaliteetse toote eelduseks on tugev projektijuhtimine. Meie projektijuhtide meeskond on pikaajalise kogemusega, millega garanteeritakse hea, oskuslik ning operatiivne klienditeenindus. Kogemustele ja teadmistele tuginedes leitakse alati kliendi soovile parim lahendus ning teostus. Projektijuhtide meeskond on ühenduslüliks kliendi ja tootmise vahel, mis kindlustab eduka ning kliendi soovidest lähtuva projekti teostuse.

PAIGALDUS

Aastas paigaldatakse tuhandeid meie toodetud valgusreklaame. Selleks oleme valinud vaid kogemustega väljaõppinud paigalduspartnerid, kes paigaldavad reklaamid kiiresti, ohutult ning kõikidele nõuetele vastavalt.

MEILE VÄLJASTATUD SERTIFIKAADID

CE märgis – Meil on valgusreklaamide tootmise CE märgis, mis tõendab, et meie toodetud reklaamid on kooskõlas Euroopa Liidu tervise-, ohutus- ja keskkonnakaitsenõuetega.

ISO 9001 kvaliteet – Volume Designi kvaliteedi juhtimine põhineb rahvusvahelisel kvaliteedijuhtimise standardil ISO 9001.

ISO 14001 keskkond – Volume Designi keskkonnajuhtimine põhineb rahvusvahelisel keskkonnajuhtimis-süsteemi standardil ISO 14001.


Koostöös Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusega on toetatud projekti „Volume Design OÜ arenguplaan 2017-2020“ toetussummaga 245 409,30 eurot ning maksumusega 166 756,00 eurot, toetuse summa on 75 040,20

Projekti eesmärkideks on toetada innovatsiooni tootearenduses ja olemasolevates tootmisprotsessides ning teostada täiendavad turundustegevused toodete ja kaubamärgi tutvustamisel. Projekti kaasrahastab Euroopa Regionaalarengu Fond