Valgustähed

LED valgustähed on väikesemahulised või suureformaadilised eraldiseisvad valgustatud tähed või logod. Lisaks väga heale nähtavusele välireklaamina öisel või hämaral ajal, on valgustähed kergesti märgatavad ka päevasel ajal või sisetingimustes, mistõttu on tegemist ühe parima lahendusega oma logo nähtavaks tegemisel. LED valgustähtedega on võimalik edasi anda kliendi logo või kujundus praktiliselt muutmata kujul. Tulenevalt materjalidest, tehnoloogilistest lahendustest ja soovitud suurustustest, võivad siiski olla mõningased piirangud. Siinkohal on nõu ja kogemustega abiks meie müügimeeskond, et leida parim valgusreklaamide lahendus. Volume Design on üle 25aastase ajaloo jooksul kokku puutunud väga suure hulga erinevate kirjastiilide ning suurustega – seda nii ettevalgustatud, taustvalgustusega kui ka ette- ning tahavalgustatud valgusreklaamide osas. Sellele kogemusele tuginedes, leitakse koostöös kliendiga parim lahendus soovitud tulemuse saavutamiseks sõltumata väljakutse keerukusest.

KUS SOBIB VALGUSTÄHTI KÕIGE ENAM KASUTADA

LED valgustähed on üks enamlevinud valgusreklaami lahendustest nii sise- kui ka välireklaamidena. Valgustähed võimaldavad tuua kliendi logo, nime või slogani valgustatuna avalikku ruumi või sisetingimustesse praktiliselt muutmata kujul, näiteks hoone fassaadile, katusele või kontori seinale. Erinevaid materjale, toone ning tehnilisi lahendusi ühendades on võimalik luua visuaalselt eristuvaid tooteid. LED tähtedel on võimalik, lisaks tavapärasele esipinna valgustusele ehk ettevalgustatud LED valgustähtedele, valgustada ka tagapinda- toota taustvalgustusega valgustähed või koguni ette- ja tahavalgustatud valgustähed, millega logo või slogani taha luuakse valguskuma. Ette ja tahavalgustatud tähtedel on võimalik kombineerida ka erinevaid valgustustoone esipinna ja tagapinna valgustamiseks.